SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HÀ NỘI


Address Địa chỉ: Số 38 Tô Hiệu, Hà Đông, Hà nội

Phone Điện thoại: 04.33824186 - Fax 33827464

Email Email: vanthu_sonnptnt@hanoi.gov.vn

www address Trang web: sonnptnt.hanoi.gov.vn
Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà nội (Trụ sở Quận Hà đông) là cơ quan chuyên môn thuộc Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà nội, tham mưu giúp  Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà nội thực hiện chức năng quản lý nhà nước ở địa phương về: nông nghiệp; lâm nghiệp; thuỷ sản; thuỷ lợi và phát triển nông thôn; phòng, chống lụt bão; quản lý chất lượng an toàn nông sản, lâm sản, thuỷ sản trong quá trình sản xuất, chế biến, bảo quản đến khi đưa ra thị trường; về các dịch vụ công thuộc ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của  Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà nội và theo quy định của pháp luật.

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà nội có tư cách pháp nhân, có con dấu, tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy Ban Nhân dân Thành phố Hà nội; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn.

TỔ CHỨC VÀ BIÊN CHẾ

1. Lãnh đạo Sở:
         Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có Giám đốc và các Phó Giám đốc.
        Giám đốc Sở là người đứng đầu Sở, chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và trước pháp luật về toàn bộ hoạt động của Sở; chịu trách nhiệm báo cáo công tác trước Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội và  Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
        Phó Giám đốc là người giúp Giám đốc Sở chỉ đạo một số mặt công tác, chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công.
       Việc bổ nhiệm Giám đốc và Phó Giám đốc Sở do Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội quyết định theo tiêu chuẩn chuyên môn, nghiệp vụ do Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn ban hành và theo quy định của pháp luật. Việc miễn nhiệm, từ chức, khen thưởng, kỷ luật và các chế độ chính sách khác đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Sở thực hiện theo quy định của pháp luật.

2. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
2.1. Tổ chức tham mưu tổng hợp và chuyên môn, nghiệp vụ thuộc Sở:
- Văn phòng Sở;
- Phòng Tổ chức cán bộ;
- Phòng Kế hoạch - Đầu tư;
- Phòng Kế toán - Tài vụ;
- Phòng chăn nuôi;
- Phòng trồng trọt;
- Phòng Quản lý Xây dựng công trình;
2.2. Chi cục quản lý chuyên ngành trực thuộc Sở: 
- Chi cục Đê điều & Phòng chống lụt bão;
- Chi cục Thuỷ lợi;  Thành lập trên cơ sở sáp nhập: Chi cục thủy lợi Hà Tây; Chi cục Thủy lợi và Phòng Thủy lợi thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội (cũ).
- Chi cục Phát triển nông thôn; Thành lập trên cơ sở  sáp nhập: Chi cục HTX và Phát triển nông thôn Hà Tây; Chi cục HTX và Phát triển nông thôn và Phòng Chính sách và Xây dựng nông thôn mới thuộc Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội (cũ). 
- Chi cục Thuỷ sản;
- Chi cục Thú y;
- Chi cục Bảo vệ thực vật;
- Chi cục Kiểm lâm;
- Chi cục Quản lý chất lượng nông lâm sản & thuỷ sản (Thành lập mới)
- Thanh tra Sở
2.3. Các Trung tâm trực thuộc Sở:
- Trung tâm Nước sinh hoạt & VSMT nông thôn;
- Trung tâm Khuyến nông ;
- Trung tâm Giống thuỷ sản;
- Trung tâm Phát triển chăn nuôi gia súc lớn;
- Trung tâm phát triển cây trồng;
2.4. Các Ban quản lý trực thuộc Sở
            - BQL Dự án Kè cứng hoá bờ sông Hồng;
            - BQL Dự án Đầu tư & Xây dựng;
            - BQL các Dự án nông nghiệp - thuỷ lợi;
            - BQL Công trình phân lũ Sông Đáy.
2.5. Các Doanh nghiệp Nhà nước được ủy quyền quản lý trực thuộc.
          Đứng đầu các phòng nghiệp vụ có Trưởng phòng; giúp việc Trưởng phòng có các Phó Trưởng phòng. Đứng đầu các Chi cục có Chi cục Trưởng; giúp việc Chi cục Trưởng có các Phó Chi cục Trưởng. Đứng đầu các Trung tâm có Giám đốc Trung tâm; giúp việc Giám đốc Trung tâm có các Phó Giám đốc Trung tâm.
         Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn quy định cụ thể nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng, các Phòng chuyên môn, đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở và quy định thẩm quyền, trách nhiệm của người đứng đầu các tổ chức thuộc Sở theo quy định của pháp luật.
         Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, điều động, luân chuyển, cho từ chức, cách chức, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo các đơn vị thuộc Sở, thực hiện theo quy định của pháp luật và phân cấp quản lý cán bộ của Uỷ ban nhân dân thành phố Hà Nội.

3. Biên chế.
          Biên chế của Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn thành phố Hà Nội gồm tổng số biên chế của Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Tây và Sở Nông nghiệp & PTNT Hà Nội (cũ) được cấp có thẩm quyền giao năm 2008./.


Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà nội

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà nộiSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà nội

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà nộiSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà nội

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà nộiSở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà nội

Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Hà nội

Cũ hơn
Đăng tin rao vặt quận Hà ĐÔng Đăng tin mua bán
Cập nhật địa điểm quận Hà Đông Giới thiệu địa điểm của bạn
Trợ giúp giải đáp thông tin quận Hà ĐÔng Chia sẻ thông tin
TRƯỜNG MẦM NON HOA HỒNG 1
Trường mầm non Hoa hồng 1 address Số 30 Ngõ 4 Bà Triệu, Phường Nguyễn Trãi, Hà đông, Hà nội

phone 04.33826157

views Lượt xem: 6869

address Trường mầm non Hoa hồng 2
TRƯỜNG MẦM NON VIỆT PHÁP
Trường mầm non Việt Pháp address A44 TT5 Đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

phone 04.33547820, 0912111811

views Lượt xem: 6088
TRƯỜNG MẦM NON TƯ THỤC TÀI NĂNG VIỆT
Trường mầm non tư thục tài năng Việt address A34-TT5, Khu Đô Thị Mới Văn Quán, Hà Đông, Hà nội

phone 04.33547961, 0914686775

views Lượt xem: 6478
TRƯỜNG MẦM NON BAN MAI
Trường mầm non Ban Mai address Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

phone 04.33546030, 0912103909, 0983076636 Fax: 04.33546031

views Lượt xem: 6665
TRƯỜNG TIỂU HỌC BAN MAI
Trường Tiểu học Ban Mai address Khu đô thị Văn Quán, Hà Đông, Hà Nội

phone 04.33546030, 0912103909, 0983076636 Fax: 04.33546031

views Lượt xem: 6794
Xem thêm