Ban quản lý chợ Hà Đông

Thông tin lãnh đạo​ 

TTHọ và tênChức danhĐịa chỉ thư công vụĐiện thoại cơ quan
1Nguyễn Thị LoanTrưởng bannguyenthiloan_hadong@hanoi.gov.vnEmail: bqlc_hadong@hanoi.gov.vn
2Nguyễn Trung HiệpPhó Trưởng bannguyentrunghiep_hadong@hanoi.gov.vn 
I.  Vị trí, chức năng.

Ban quản lý chợ Hà Đông là đơn vị trực thuộc UBND quận Hà Đông, chịu sự lãnh đạo toàn diện của UBND quận Hà Đông, có chức năng giúp UBND quận thực hiện việc quản lý chợ Hà Đông, là đơn vị sự nghiệp có thu, tự chủ và tự chịu trách nhiệm về tài chính, đảm bảo kinh phí hoạt động, có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng. Tiền lương và nguồn kinh phí hoạt động của Ban quản lý chợ được hưởng từ nguồn thu của chợ hàng năm do UBND quận giao theo kế hoạch thu nộp ngân sách.

 II.  Nhiệm vụ và quyền hạn

1. Quản lý mọi hoạt động tại chợ Hà Đông, tổ chức ký hợp đồng cho thuê địa điểm kinh doanh, quản lý sắp xếp các tổ chức và các hộ ở chợ theo từng khu, từng nành hàng đảm bảo hợp lý, khoa học, trật tự an toàn vệ sinh phục vụ việc kinh doanh mua bán của nhân dân.

2. Quản lý chặt chẽ các nguồn thu (bao gồm tiền thuê địa điểm bán hàng, tiền bảo vệ hàng hóa, tiền vệ sinh, tiền điện và các khoản thu khác theo quy định của Nhà nước). Nộp đầy đủ, kịp thời số thu vào ngân sách Nhà nước.

3. Tổ chức lực lượng bảo vệ an toàn tài sản của Nhà nước và tài sản của nhân dân, làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy.

4. Bảo quản và có kế hoạch sửa chữa các công trình tại chợ nhằm đảm bảo an toàn và độ bền vững của công trình.

5. Phối hợp với các ngành chức năng tổ chức tuyên truyền giáo dục hướng dẫn mọi người chấp hành chính sách, pháp luật của Nhà nước, nội quy của chợ.

6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND quận giao

Nguồn:https://hadong.hanoi.gov.vn